Dự án CBT – Bắc Hà cần tuyển 1 tư vấn Xây dựng, thiết kế phần mềm, nhập liệu và xử lý số liệu báo cáo khảo sát đầu kỳ

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

 • Xây dựng và triển khai các dự án phát triển;
 • Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệRừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.
 • Đào tạo và tuận huấn cho nông dân, doanh nghiệp về các tiêu chuẩn sản xuất như Hữu cơOrganic), GACP-WHO, Thương mại sinh học (BioTrade); xây dựng hệ thống quản lý nội bộ (ICS)và chuẩn bị cho công tác thanh tra chứng nhận.

 

CRED hiện đang triển khai dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà” trong thời gian từ tháng 3, 2019 đến tháng 9, 2021. Đây là một tiểu dự án của Chương trình Nâng cao bình đẳng giới trong Nông nghiệp và Du lịch (GREAT) do chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam để thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

CRED cần tuyển 1 tư vấn Xây dựng bộ công cụ khảo sát, thiết kế phần mềm nhập liệu Epidata, nhập liệu và xử lý số liệu báo cáo khảo sát đầu kỳ dự án CBT – Bắc Hà

Thông tin và nhiệm vụ cụ thể như sau:


Thời gian:  11 ngày, dự kiến bắt đầu từ 22/8/2019  – 31/8/2019

Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

 • Thiết kế bảng hỏi và công cụ khảo sát
 • Thiết kế phần mềm nhập liệu Epidata
 • Hướng dẫn điều tra viên bộ công cụ khảo sát
 • Thực hiện các cuộc thảo luận nhóm
 • Nhập liệu và xử lý số liệu báo cáo

 

Thời gian: Tổng thời gian thực hiện là 11 ngày tư vấn, bao gồm

 • Thiết kế bảng hỏi và công cụ khảo sát  2 ngày
 • Thiết kế phần mềm nhập liệu Epidata: 1 ngày
 • Hướng dẫn điều tra viên bộ công cụ khảo sát: 2
 • Thực hiện các cuộc thảo luận nhóm: 2
 • Nhập liệu và xử lý số liệu báo cáo: 4 ngày

 

Kết quả đầu ra dự kiến
Bộ công cụ khảo sát bao gồm: Phiếu phỏng vấn hộ gia đình, bảng kiểm thông tin các đối tác liên quan, hướng dẫn thảo luận nhóm, phần mềm nhập liệu Epidata, kết quả nhập liệu.

Yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm
• Cử nhân hoặc Thạc sỹ các chuyên ngành liên quan: Phát triển cộng đồng, Kinh tế
• Có kinh nghiệm xây dựng phiếu khảo sát và  phần mềm Epidata
• Kỹ năng giao tiếp tốt.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, đề xuất phương án thực hiện gói tư vấn, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho tới văn phòng CRED theo địa chỉ email cred@cred.org.vn
hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 12/8/2019. CRED sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu.

About the Author

Leave a Reply

*