Community-based Tourism project is looking for a homestay consultancy

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm:

– xây dựng và triển khai các dự án phát triển;

– cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệ Rừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

CRED hiện đang triển khai dự án Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng (CBT) tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và tại huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Thời gian thực hiện dự án từ 2016-2019. Một trong những hoạt động hỗ trợ ưu tiên của dự án án CBT CRED trong năm 2018 là xây dựng Đề án phát triển du lịch cho huyện Trùng Khánh nhằm giúp huyện tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch trong thời gian 2018-2022 và 2022-2030.

Năm 2016 và 2017 dự án đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về các chủ đề nghiệp vụ vận hành homestay, nấu ăn, tập huấn cho hướng dẫn viên và người vận chuyển khách du lịch, đề phòng phòng tai nạn và sơ cứu. Từ đầu năm 2018, các hộ dân làm homestay đều đã đi vào vận hành và cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách du lịch.

Nhằm củng cố và liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, dự án đã xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá các hộ homestay và giúp các hộ nhận ra được các điểm yếu cần khắc phục. Để hoàn thiện công bộ tiêu chí và có một đợt đánh giá khách quan về các cơ sở lưu trú, Dự án CBT cần tuyển một chuyên gia để hoàn thiện các công việc nói trên.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

About the Author

Leave a Reply

*