Chuyên gia tư vấn về tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh

CRED đang cần tìm một chuyên gia về tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh – đàm phán cho Ban quản lý các Tổ hợp tác của 05 xã dự án của Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 17/10/2019

About the Author

Leave a Reply

*