Chuyên gia tư vấn về nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng

CRED đang cần tìm một chuyên gia về nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 11/09/2019

About the Author

Leave a Reply

*