Category

Uncategorized

CBT GREAT – Tư vấn thiết kế biển quảng cáo du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Tư vấn thiết kế biển quảng cáo du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầ
Read More

World Bank – 11 Cà gai leo – Đơn vị/chuyên gia thiết kế website, thuê hosting web cho sản phẩm Cà gai Pơ Nang

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị thiết kế website, thuê hosting web cho sản phẩm Cà gai Pơ Nang cho dự án “Mô hình liên kết sản xuất Trà dược liệu Pơ Nang theo chuỗi giá trị khép kín”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án
Read More

World Bank – 6.Gạo Séng cù – Tư vấn xây dựng Tài liệu và đào tạo về Nông nghiệp hữu cơ và canh tác lúa hữu cơ theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng PGS

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn xây dựng Tài liệu và đào tạo về Nông nghiệp hữu cơ và canh tác lúa hữu cơ theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng PGS cho dự án “Cải thiện sinh kế cho phụ nữ thông qua phát triển chuỗi giá trị gạo đặc sản Mường”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm
Read More

World Bank – 5.Chuối sấy – Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in bao bì nhãn mác 2 sản phẩm Bim Bim chuối và Chuối Dẻo HTX NN&TM Hợp Thành Thanh vận

CRED đang cần tìm một Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in bao bì nhãn mác 2 sản phẩm Bim Bim chuối và Chuối Dẻo HTX NN&TM Hợp Thành Thanh vận cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm
Read More

World Bank – Chuyên gia/Đơn vị Thiết kế website về Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng chuỗi giá trị

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Thiết kế website về Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng chuỗi giá trị Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: C
Read More

BioTradeEU Đơn vị chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Hồi của Công ty Hiệp Thành tại Cao Bằng

CRED đang cần tìm một đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Hồi của Công ty Hiệp Thành tại Cao Bằng. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn v
Read More

BioTradeEU Đơn vị/ cá nhân Biên soạn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO và hữu cơ

CRED đang cần tìm một Đơn vị/ cá nhân Biên soạn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO và hữu cơ. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org
Read More

BioTradeEU – Đơn vị chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Gừng, Nghệ và Quế của VIPAGRO

CRED đang cần tìm một đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Gừng, Nghệ và Quế của Công ty CP nông sản thực phẩm và Bao bì Vĩnh Phúc tại Cao Bằng và Yên Bái n. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực h
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho Phụ nữ Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho Phụ nữ Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More