Category

Recruitement

Dự án CBT – Bắc Hà cần tuyển 1 tư vấn Xây dựng, thiết kế phần mềm, nhập liệu và xử lý số liệu báo cáo khảo sát đầu kỳ

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

CRED cần tuyển chuyên gia Quản lý Quỹ

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

CRED cần tuyển chuyên gia du lịch để thực hiện khóa tập huấn kỹ năng vận hành dịch vụ lưu trú

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

CRED tuyển tư vấn chứng nhận organic

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Dự án Măng sạch Vân Hồ cần tuyển tư vấn xây dựng bộ công cụ khảo sát, thiết kế phần mềm nhập liệu Epidata, nhập liệu và xử lý số liệu

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

Tuyển Cán bộ dự án Du lịch cộng đồng huyện Bắc Hà

Trung tâm Phát triển kinh tế Nông thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho nhóm người nghèo, phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số. Được thành lập năm 2014, CRED triển khai các hoạt động đa dạng từ quản lý dự án đến cung cấp
Read More

Tuyển tư vấn sản xuất video quảng bá sản phẩm du lịch

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Chuyên gia/ Đơn vị thực hiện sản xuất video quảng bá sản phẩm du lịch Hoàng Su Phì (Hà Giang), Quảng Uyên và Trùng Khánh (Cao Bằng).

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: xây dựng và triển khai các dự án phát triển; cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

Tuyển tư vấn đánh giá tiềm năng du lịch và lập kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Dự án BioTradeEU/CRED đăng tuyển Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More