Category

Recruitement

Tuyển Cán bộ dự án Du lịch cộng đồng huyện Bắc Hà

Trung tâm Phát triển kinh tế Nông thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho nhóm người nghèo, phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số. Được thành lập năm 2014, CRED triển khai các hoạt động đa dạng từ quản lý dự án đến cung cấp
Read More

Tuyển tư vấn sản xuất video quảng bá sản phẩm du lịch

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Tuyển tư vấn đánh giá tiềm năng du lịch và lập kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Dự án BioTradeEU/CRED đăng tuyển Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Volunteering for English training for local communities in Northern Vietnam

Established in 2014, the Centre for Rural Economy Development (CRED) works with a range of local communities and beneficiaries i)To enhance and improve household and community access and benefits from inclusive and sustainable growth across the agriculture sector in Vietnam and the re
Read More

Dự án BioTradeEU/CRED tuyển Chuyên gia tư vấn hệ thống chứng nhận hữu cơ quốc tế chuỗi Gấc tại Lào Cai

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Dự án BioTradeEU/CRED đang tìm kiếm các đơn vị tư vấn

Dự án BioTradeEU/CRED đang tìm kiếm các đơn vị tư vấn tham gia xây dựng quy phạm khảo nghiệm DUS và VCU và tài liệu kỹ thuật sản xuất giống của 10 loại cây thuốc có tiềm năng trồng đại trà ở Việt Nam. Thông tin  chi tiết xem tại TOR đính kèm. Yêu cầu đơn vị tư vấn Các tổ chức thực hiệ
Read More

CRED tuyển tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Vietnam Responsible Tourism

Vietnam Responsible Tourism (VRT) là công ty lữ hành quản lý dịch vụ du lịch của các cộng đồng tại các điểm du lịch mới nổi của Hà Giang và Cao Bằng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. VRT làm việc trực tiếp với các nhóm cộng đồng dân tộc khác nhau để phát triển các sản phẩm du lịch, đào tạ
Read More

Dự án CBT tuyển tư vấn xây dựng tài liệu giao tiếp tiếng Anh

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Community-based Tourism project is looking for a homestay consultancy

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – cung cấp các dịch vụ kho
Read More