Category

Recruitement

Đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tài liệu

CRED đang cần tìm một đơn vị thiết kế và in ấn các Sổ tay tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để phục vụ cho các hoạt động của dự án. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn và
Read More

CRED tuyển cán bộ Dự án – BioTradeEU

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Tuyển tư vấn Đào tạo Tiêu chuẩn hữu cơ cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất măng sạch

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – Cung cấp các dịch vụ kho
Read More

CRED cần tuyển tư vấn Đào tạo ToT cho Ban quản lý các Tổ hợp tác sản xuất măng sạch về Kỹ năng phương pháp quản lý điều hành THT

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: – Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; – Cung cấp các dịch vụ kho
Read More

Chuyên gia tư vấn về nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng

CRED đang cần tìm một chuyên gia về nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn. Hạn cuối nhận thư
Read More

Dự án CBT – Bắc Hà cần tuyển 1 tư vấn Xây dựng, thiết kế phần mềm, nhập liệu và xử lý số liệu báo cáo khảo sát đầu kỳ

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

CRED cần tuyển chuyên gia Quản lý Quỹ

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

CRED cần tuyển chuyên gia du lịch để thực hiện khóa tập huấn kỹ năng vận hành dịch vụ lưu trú

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More

CRED tuyển tư vấn chứng nhận organic

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến Thương mại Sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” (BioTrade EU) được triển khai từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2020 bởi hai tổ chức HELVETAS Vietnam và Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn (CRED). Mục tiêu chung của dự án: “Nhân rộng các mô hình kin
Read More

Dự án Măng sạch Vân Hồ cần tuyển tư vấn xây dựng bộ công cụ khảo sát, thiết kế phần mềm nhập liệu Epidata, nhập liệu và xử lý số liệu

Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014. Các hoạt động chủ yếu của CRED bao gồm: Xây dựng và triển khai các dự án phát triển; Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuậ
Read More