Category

Recruitement

CBT GREAT – Tư vấn thiết kế biển quảng cáo du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Tư vấn thiết kế biển quảng cáo du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầ
Read More

BioTradeEU – Đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tài liệu

CRED đang cần tìm một đơn vị thiết kế và in ấn các Sổ tay tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để phục vụ cho các hoạt động của dự án. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn và
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng sạch tại Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng sạch tại Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn kỹ năng điều hành Tổ hợp tác và hợp tác xã cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng tại Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn kỹ năng điều hành Tổ hợp tác  và hợp tác xã cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng tại Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa ch
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn kỹ năng soạn thảo đàm phán và thương lượng cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng sạch tại Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn kỹ năng soạn thảo đàm phán và thương lượng cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng sạch tại Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới đị
Read More

Tên tiêu đề: World Bank – 1.Takish – Tư vấn chiến lược Marketing

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn chiến lược Marketing cho dự án “Đào tạo nghề cho phụ nữ thanh niên Mông gắn liền với thiết kế sử dụng thổ cẩm”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới đị
Read More

World Bank – 2.Khăn – Tư vấn thiết kế khăn choàng, trang phục Chăm. sản phẩm phụ

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn thiết kế khăn choàng, trang phục Chăm. sản phẩm phụ cho dự án “Phát huy tiềm năng khăn choàng Mat’ra của phụ nữ Chăm hướng đến “Modest Fashion” thế giới”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi t
Read More

BioTradeEU – Đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tài liệu

CRED đang cần tìm một đơn vị thiết kế và in ấn các Sổ tay tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để phục vụ cho các hoạt động của dự án. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn và
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia Tập huấn kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho các HDV Du lịch người địa phương ở Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia Tập huấn kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho các HDV Du lịch người địa phương ở Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặ
Read More

World Bank – 11. Cà gai leo – Đơn vị/chuyên gia Tập huấn qui trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến Cà gai Pơ Nang

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tập huấn qui trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến Cà gai Pơ Nang cho dự án “Mô hình liên kết sản xuất Trà dược liệu Pơ Nang theo chuỗi giá trị khép kín”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phươ
Read More