Category

Recruitement

World Bank – 8.Cao bồ kết – Tư vấn về Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị nghiệp cho dự án”Trồng, thu mua và chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: : phuongnga.dyvn@gmail.com và cre
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia về Tập huấn marketing và Xây dựng kế hoạch marketing Du lịch Cộng đồng cho các đối tác dự án CBT CRED

CRED đang cần tìm một Chuyên gia về tập huấn marketing và Xây dựng kế hoạch marketing Du lịch cộng đồng cho các đối tác dự án CBT_CRED Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.o
Read More

World Bank – 6.Gạo Séng cù – Tư vấn xây dựng Khung chiến lược doanh nghiệp

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn xây dựng Khung chiến lược doanh nghiệp cho dự án “Cải thiện sinh kế cho phụ nữ thông qua phát triển chuỗi giá trị gạo đặc sản Mường”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện,
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia về tập huấn kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho các cộng đồng làm Du Lịch ở Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia về tập huấn kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho các cộng đồng làm Du Lịch ở Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qu
Read More

World Bank – 7.Hi.Tech.Farm – Tư vấn và Xây dựng quy trình vận hành chuỗi cung ứng Dịch vụ Mảnh vườn

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn và Xây dựng quy trình vận hành chuỗi cung ứng Dịch vụ Mảnh vườn cho dự án ““Xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng sản phẩm rau xanh an toàn theo yêu cầu của khách hàng”. Chi tiết xem tại TOR đính
Read More

World Bank – 7.Hi.Tech.Farm – Thiết kế xây dựng App và Phần mềm quản lý khách hàng

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Thiết kế xây dựng App và Phần mềm quản lý khách hàng cho dự án ““Xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng sản phẩm rau xanh an toàn theo yêu cầu của khách hàng”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên
Read More

World Bank – 10.Chè tán ma – Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho dự án

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho dự án “Nâng cao năng lực tham gia thị trường và làm chủ kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ tại huyện Quan Sơn thông qua phát triển chuỗi giá trị thị trường cho sản phẩm đặc
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia tư vấn giám sát quá trình hoàn thiện nâng cấp nhà cho các hộ làm homestay tại huyện Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một chuyên gia tư vấn giám sát quá trình hoàn thiện nâng cấp nhà cho các hộ làm homestay tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cr
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More

Chuyên gia tư vấn về tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh

CRED đang cần tìm một chuyên gia về tập huấn kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh – đàm phán cho Ban quản lý các Tổ hợp tác của 05 xã dự án của Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiế
Read More