Category

Recruitement

World Bank – 1.Takish – Đơn vị đào tạo Digital/ Social Media

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Đào tạo Digital/ Social Media cho dự án “Đào tạo nghề cho phụ nữ thanh niên Mông gắn liền với thiết kế sử dụng thổ cẩm”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia lập quy hoạch vùng nguyên liệu Măng/Tre huyện Vân Hồ cho dự án Măng sạch Vân Hồ Sơn La

CRED đang cần tìm một nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn lập quy hoạch vùng nguyên liệu Măng/Tre huyện Vân Hồ cho dự án Măng sạch Vân Hồ Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cr
Read More

World Bank – 1.Takish – Đơn vị Vận chuyển Quốc tế – Nội địa

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Cung cấp dịch vụ Vận chuyển Quốc tế – Nội địa cho dự án “Đào tạo nghề cho phụ nữ thanh niên Mông gắn liền với thiết kế sử dụng thổ cẩm”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện
Read More

World Bank – 3.Bò – Đơn vị cho thuê xưởng chế biến thịt bò khô

CRED đang cần tìm một Đơn vị cho thuê xưởng chế biến thịt bò khô cho dự án “Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông xã Mường Bon Mai Sơn – Sơn La”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực h
Read More

World Bank – 5.Chuối sấy – Đơn vị cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường

CRED đang cần tìm một Đơn vị cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ ema
Read More

World Bank – 9.Ong – Thuê chuyên gia tư vấn kỹ thuật nuôi ong, tập huấn kỹ thuật trồng hoa

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị tư vấn kỹ thuật trồng hoa cho hợp tác xã Quỳnh Nhai Travel Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: lavanphongdulich@gmail.com và cred@cred.org.vn h
Read More

World Bank – 5.Chuối sấy – Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, chăm sóc fanpage

CRED đang cần tìm một Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, chăm sóc fanpage cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phươ
Read More

World Bank – 9.Ong – Gói chạy quảng cáo facebook cho Hợp tác xã Quỳnh Nhai Travel

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị chạy gói quảng cáo facebook cho HTX Quỳnh Nhai Travel Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: lavanphongdulich@gmail.com và cred@cred.org.vn hoặc q
Read More

World Bank – 5.Chuối sấy – Đơn vị /Chuyên gia đào tạo năng lực quản lý và điều hành Hợp tác xã

CRED đang cần tìm một Đơn vị / chuyên gia đào tạo năng lực quản lý và điều hành Hợp tác xã cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí
Read More