Category

Recruitement

World Bank – 4.Tinh dầu sả – Chuyên gia nghiên cứu “Pha chế sản phẩm soap khử mùi từ tinh dầu”

CRED đang cần tìm một Chuyên gia nghiên cứu “Pha chế sản phẩm soap khử mùi từ tinh dầu”  cho dự án “Trồng và phát triển mở rộng cây dược liệu bản địa góp phần nâng cao cuộc sống”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, c
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia về Tập huấn nấu ăn phục vụ khách du lịch cho các bản du lịch cộng đồng

CRED đang cần tìm một Chuyên gia về tập huấn nấu ăn phục vụ khách du lịch cho các bản du lịch cộng đồng Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện t
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn tiêu chuẩn hữu cơ cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất măng dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn tiêu chuẩn hữu cơ cho các thành viên Tổ hợp tác sản xuất măng dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More

World Bank – 8.Cao bồ kết – Tư vấn về Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị nghiệp cho dự án”Trồng, thu mua và chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: : phuongnga.dyvn@gmail.com và cre
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia về Tập huấn marketing và Xây dựng kế hoạch marketing Du lịch Cộng đồng cho các đối tác dự án CBT CRED

CRED đang cần tìm một Chuyên gia về tập huấn marketing và Xây dựng kế hoạch marketing Du lịch cộng đồng cho các đối tác dự án CBT_CRED Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.o
Read More

World Bank – 6.Gạo Séng cù – Tư vấn xây dựng Khung chiến lược doanh nghiệp

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Tư vấn xây dựng Khung chiến lược doanh nghiệp cho dự án “Cải thiện sinh kế cho phụ nữ thông qua phát triển chuỗi giá trị gạo đặc sản Mường”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện,
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia về tập huấn kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho các cộng đồng làm Du Lịch ở Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia về tập huấn kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho các cộng đồng làm Du Lịch ở Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qu
Read More

CBT GREAT – Chuyên gia/ đơn vị sản xuất video quảng bá sản phẩm du lịch huyện Bắc Hà

CRED đang cần tìm một Chuyên gia/ đơn vị sản xuất video quảng bá sản phẩm du lịch huyện Bắc Hà Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED,
Read More

World Bank – 7.Hi.Tech.Farm – Thiết kế xây dựng App và Phần mềm quản lý khách hàng

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Thiết kế xây dựng App và Phần mềm quản lý khách hàng cho dự án ““Xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng sản phẩm rau xanh an toàn theo yêu cầu của khách hàng”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên
Read More

Tên tiêu đề: World Bank – 7.Hi.Tech.Farm – Xây dựng hệ thống phần mềm tin học ứng dụng nông nghiệp thông minh trên web

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Xây dựng hệ thống phần mềm tin học ứng dụng nông nghiệp thông minh trên web cho dự án ““Xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng sản phẩm rau xanh an toàn theo yêu cầu của khách hàng”. Chi tiết xem tại TOR
Read More