Category

Events

World Bank – 3.Bò – Đơn vị/Chuyên gia thực hiện thiết kế bao bì tem nhãn hoàn thiện sản phẩm thịt bò khô Amo

CRED đang cần tìm một Đơn vị/Chuyên gia thực hiện thiết kế bao bì tem nhãn hoàn thiện sản phẩm thịt bò khô Amo cho dự án “Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông xã Mường Bon Mai Sơn – Sơn La”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan t
Read More

World Bank – Caobồkết – Đơn vị thực hiện Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, slogan

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị thực hiện Tổ chức sản xuất phim giới thiệu sản phẩm dược liệu tại huyện Võ Nhai cho dự án”Trồng, thu mua và chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho khách nội địa và Châu Á tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho khách nội đại và Châu Á tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đườn
Read More

BioTradeEU – Đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Râu mèo và cúc hoa vàng của Công ty VIPAGRO tại Vĩnh Phúc

CRED đang cần tìm một đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Râu mèo và cúc hoa vàng của Công ty VIPAGRO tại Vĩnh Phúc. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More

World Bank – 3.Bò – Đơn vị/Chuyên gia về việc thiết kế website

CRED đang cần tìm một Đơn vị/Chuyên gia về việc thiết kế website cho dự án “Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông xã Mường Bon Mai Sơn – Sơn La”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực h
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6
Read More

World Bank – 5.Chuối sấy – Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in bao bì nhãn mác 2 sản phẩm Bim Bim chuối và Chuối Dẻo HTX NN&TM Hợp Thành Thanh vận

CRED đang cần tìm một Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in bao bì nhãn mác 2 sản phẩm Bim Bim chuối và Chuối Dẻo HTX NN&TM Hợp Thành Thanh vận cho dự án “Sản xuất các sản phẩm từ chuối tây tại Thanh Vận – Chợ Mới – Bắc Kạn”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm
Read More

World Bank – 11 Cà gai leo – Đơn vị/chuyên gia thiết kế website, thuê hosting web cho sản phẩm Cà gai Pơ Nang

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị thiết kế website, thuê hosting web cho sản phẩm Cà gai Pơ Nang cho dự án “Mô hình liên kết sản xuất Trà dược liệu Pơ Nang theo chuỗi giá trị khép kín”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia tư vấn hệ thống chứng nhận hữu cơ quốc tế chuỗi măng Vân Hồ – tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia tư vấn hệ thống chứng nhận hữu cơ quốc tế chuỗi măng Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn và helvetas.viet
Read More

Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho Phụ nữ Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho Phụ nữ Ban quản lý THT sản xuất măng sạch dự án Măng sạch Vân Hồ tỉnh Sơn La. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More