Category

CBT Implemented activities

World Bank – 3.Bò – Đơn vị/Chuyên gia thực hiện thiết kế bao bì tem nhãn hoàn thiện sản phẩm thịt bò khô Amo

CRED đang cần tìm một Đơn vị/Chuyên gia thực hiện thiết kế bao bì tem nhãn hoàn thiện sản phẩm thịt bò khô Amo cho dự án “Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông xã Mường Bon Mai Sơn – Sơn La”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan t
Read More

World Bank – Caobồkết – Đơn vị thực hiện Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, slogan

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị thực hiện Tổ chức sản xuất phim giới thiệu sản phẩm dược liệu tại huyện Võ Nhai cho dự án”Trồng, thu mua và chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực
Read More

CBT GREAT – Đơn vị/Chuyên gia xây dựng website để quảng bá du lịch huyện Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Đơn vị/Chuyên gia xây dựng website để quảng bá du lịch huyện Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới:
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho khách nội địa và Châu Á tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho khách nội đại và Châu Á tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đườn
Read More

BioTradeEU – Đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Râu mèo và cúc hoa vàng của Công ty VIPAGRO tại Vĩnh Phúc

CRED đang cần tìm một đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Râu mèo và cúc hoa vàng của Công ty VIPAGRO tại Vĩnh Phúc. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: 
Read More

World Bank – 7.Hi.Tech.Farm – Xây dựng hệ thống phần mềm tin học ứng dụng nông nghiệp thông minh trên App

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị Xây dựng hệ thống phần mềm tin học ứng dụng nông nghiệp thông minh trên App cho dự án ““Xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng sản phẩm rau xanh an toàn theo yêu cầu của khách hàng”. Chi tiết xem tại TOR
Read More

World Bank – Caobồkết – Đơn vị thực hiện Tổ chức sản xuất phim giới thiệu sản phẩm dược liệu tại huyện Võ Nhai

CRED đang cần tìm một chuyên gia/đơn vị thực hiện Tổ chức sản xuất phim giới thiệu sản phẩm dược liệu tại huyện Võ Nhai cho dự án”Trồng, thu mua và chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực
Read More

World Bank – 3.Bò – Đơn vị/Chuyên gia về việc thiết kế website

CRED đang cần tìm một Đơn vị/Chuyên gia về việc thiết kế website cho dự án “Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông xã Mường Bon Mai Sơn – Sơn La”. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực h
Read More

CBT_GREAT – Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6
Read More

CBT GREAT – Tư vấn thiết kế biển quảng cáo du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, Lào Cai

CRED đang cần tìm một Tư vấn thiết kế biển quảng cáo du lịch cộng đồng tại Bắc Hà, Lào Cai. Chi tiết xem tại TOR đính kèm. Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầ
Read More