BioTradeEU – Đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tài liệu

CRED đang cần tìm một đơn vị thiết kế và in ấn các Sổ tay tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để phục vụ cho các hoạt động của dự án.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vnhelvetas.vietnam@helvetas.org hoặc Tầng 6 nhà D, nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 17/05/2020

About the Author

Leave a Reply

*