BioTradeEU Đơn vị chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Hồi của Công ty Hiệp Thành tại Cao Bằng

CRED đang cần tìm một đơn vị chứng nhận hữu cơ thêo tiêu chuẩn EU, USDA cho vùng trồng Hồi của Công ty Hiệp Thành tại Cao Bằng.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vnhelvetas.vietnam@helvetas.org. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 14/01/2020

About the Author

Leave a Reply

*