Bamboo GREAT – Đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện và hướng dẫn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường cho HTX và THT

CRED đang cần tìm một nhóm chuyên gia/đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện và hướng dẫn thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Kết nối thị trường cho các Hợp tác xã và Tổ hợp tác của dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho Phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị măng sạch Vân Hồ”.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai: cred@cred.org.vn hoặc qua đường bưu điện tới: CRED, tầng 6, nhà D, khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/01/2021

About the Author

Leave a Reply

*