Bamboo GREAT – Chuyên gia Tập huấn kỹ năng soạn thảo đàm phán và thương lượng cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng sạch tại Vân Hồ tỉnh Sơn La

Dự án Măng đang cần tìm một chuyên gia Tập huấn kỹ năng soạn thảo đàm phán và thương lượng cho Ban quản lý THT/ HTX sản xuất măng sạch tại Vân Hồ tỉnh Sơn La.

Chi tiết xem tại TOR đính kèm.

Các ứng viên có quan tâm xin gửi thư bày tỏ bao gồm Phương án thực hiện, chi phí dự kiến tới địa chỉ emai:  cred@cred.org.vn hoặc tại Văn phòng CRED: Tầng 6 nhà D, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Hạn cuối nhận thư bày tỏ: ngày 15/05/2020

About the Author

Leave a Reply

*